1.1 C
Reykjavík
26. November 2022

Yesterday was dramtatic – Today is ok